مصاحبه با آقای کریم نصر(نقاش)

مصاحبه با آقای کریم نصر(نقاش)


کریم نصر متولذ 1331 . او لیسانس معماری را از دانشگاه انگلستان و فوق لیسانس گرافیک را از دانشگاه تهران دریافت کرده است و برنده بیش از ۲۰ جایزه داخلی و خارجی از جمله پلاک طلایی از براتیسلاوا و پلاک طلای برگزیده دوسالانه طراحی ایران است.

شرکت در بیش از ۶۰ نمایشگاه انفرادی و جمعی،عضویت در هیأت داوری ششمین دوسالانه نقاشی ایران، چهار دوره داوری تصویرگری ایران، نویسندگی بیش از ۱۰ مقاله درباره تصویرگری و نقاشی معاصر ایران از دیگر فعالیت های این هنرمند محسوب می شود.

کریم نصر نقاشی است موکدا "فیگوراتیو" که فیگورهایش را در همه جا می‌توان دید. از کوچه و خیابان، تلویزیون، مجلات مصور، آلبوم عکس خانوادگی، داستان‌های کوتاه و هر جایی که بتوان تصورش را کرد.

کریم نصر، حرکات اندام‌های انسانی را در لحظه عبور از جایی به جایی یا در حال خیال‌ورزی و تفکر به ما نشان می‌دهد.

کریم نصر: تا امروز دیگر بیشتر متفکران درک کرده اند که هنر نشانه بارز مختصات تاریخ است. هنر در تمامیت خود اعم از نقاشی، موسیقی، ادبیات، سینما و ... با هر مقدار انگیزه دانش یا بی دانشی خلق شود همه ابعاد شخصیت هایی را که تاریخ و جغرافیایی خاص در زمان معینی پرورده است برملا می کند. فرهیختگی، ابتذال، نان به نرخ روز خوری، گیجی، هذیانگویی و ... هرآنچه که می تواند در مقطعی از تاریخ وجود داشته باشد به ناگزیر و بدون آنکه هنرمندی اراده کند وارد اثر هنری می شود با این مقدمه کوتاه معتقد هستم که تاریخ نقاشی معاصر ایران همچنان که تاریخ نقاشی سنتی ما بازتاب رفتار تاریخی مردمی است که در این دیار زیسته اند. من تاریخ معاصر نقاشی را به سه دوره تقسیم می کنم، دوره اول با گروهی شناخته می شوند که با عنوان نقاشان نسل اول معروفند، من آنها را نسل گذینش گر می نامم بگذارید صریح بگویم آنها از میان تعدادی از گرایش های موجود در جهان هنرهای تجسمی آن روز یکی را انتخاب می کردند، چیزهایی درباره آن میخواندند و سپس به ان شکل کار میکردند آثار آنان نتیجه تجربیات شخصی شان نبود و بدون تعارف گویی خود با هسته مواجه نشده بودند و بیشتر به خوانده ها یا شنیده هایشان رجوع می کردند تا اینکه از اشیاء و رویداد های زمانه شان تفصیری شخصی ارائه کنند. گروه دوم نسلی است که خود نیز در میان آنها قرار می گیرم من آنها را نسل جستجو گر می نامم این عنوان به معنای آن نیست که آنان چیزی را یافتند بر عکس کمتر یافتند اما جویندگی را در میان بسیاری از آنان دیدم و واقعیت این است که وقتی جوینده ای باید در انتظار شکست نیز باشی ما نیز در تلاش برای پیدا کردن راهمان شکست های سنگین خوردیم اما در هر صورت جوییدیم و تنها انتخاب نکردیم این ویژگی نسل ما بود. گروه سوم یعنی نسلی را که امروز 35 الی 40 سال سن دارند را نسل رساله بنیان می نامند اینها با امکاناتی که دنیای رسانه و اطلاعات در اختیارشان قرار داده است از بسیاری از اخبار مطلع هستند به اعتقاد من اگر در میان افراد جامعه فرهنگی هر نسل تنها 5 نفر متفکر ظهور کنند و تنها 2 نفرشان موفق به راه گشایی شوند باید آن نسل را به لحاظ فرهنگی نسل موفقی ارزیابی کرد و من در میان هنرمندان این نسل با هنرمندان متفکر زیادی برخورد کردم اما خیل عظیم آنها تنها از اخبار مطلع هستندو از اینجا و آنجا چیزهایی درباره ی نظریه هنری شنیده اند با اطلاعات فقط می شود خیلی سریع جدول کلمات متقاطع را پر کرد و خیلی از افراد این نسل با شتاب زدگی جدول کلمات متقاطع طراحی شده به وسیله سود جویان را حل می کنند و به لحاظ منزلت فرهنگی از سربازان پادگان خود نمایی نو کیسه گانند. اما نکته ای درخشان در مورد هر 3 نسل نقاشان ایران وجود دارند اینکه بدون اینکه خود بدانند درخشان ترین نشانه های فرهنگی نیم قرن اخیر ایران است.