قرارداد همکاری بوتیک هتل طوبی با بزرگترین مجموعه ورزشی تهران(مجموعه ورزشی انقلاب)

 قرارداد همکاری بوتیک هتل طوبی با بزرگترین مجموعه ورزشی تهران(مجموعه ورزشی انقلاب)

*سرویس رایگان هر روز ساعت 18:00
*استفاده از مجموعه استخر روباز و سونا با تخفیف ویژه
*تخفیف ویژه ورودی مجموعه
لطفاً برای اطلاعات بیشتر به پذیرش مراجعه فرمایید