پکیج های گردشگری هتل

با توجه به اینکه ایران در جایگاه مناسبی از لحاظ تاریخی و جغرافیایی قرار دارد، هتل طوبی واحدی مجزا جهت رفاه حال میهمانان و در جهت گسترش صنعت گردشگری ایجاد نموده.

ارائه پکیج های گردشگری به تناسب درخواست میهمانان هتل انجام می پذیرد که از جمله تورهای ایران گردی، تهران گردی، گالری گردی و تورهای تخصصی طبیعت گردی و بوم شناسی را می توان نام برد.

این تورها به صورت اختصاصی و با حضور تورلیدرهای متخصص این امر و آشنا به زبان های مختلف را انجام می پذیرد.

 1